Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej

Prawa autorskie:

Treść wraz z obrazami i grafikami jak również projekt niniejszej strony internetowej są chronione prawami autorskimi oraz innymi przepisami ustawowymi o ochronie własności intelektualnej. Rozpowszechnianie lub modyfikacja treści niniejszych stron, w tym tzw. ramkowania, oraz podobne czynności są zabronione. Treść ta nie może być również kopiowana, rozpowszechniania, zmieniana lub przekazywana osobom trzecim do celów komercyjnych.

Odpowiedzialność:

Informacje udostępnione przez Klobbe Sp. z o.o. na niniejszej stronie internetowej zostały przedstawione przy zachowaniu najwyższej staranności i są na bieżąco aktualizowane. Pomimo najwyższej jakości kontroli niemożliwe jest zagwarantowanie całkowitej poprawności. W związku z powyższym, Klobbe Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu dokładności, kompletności i aktualności informacji przedstawionych na niniejszej stronie internetowej. Powyższe odnosi się w szczególności do stron wskazywanych przez odsyłacze. Są to obce witryny internetowe, na których treść nie mamy wpływu. Klobbe Sp. z o.o. wyłącza więc niniejszym wyraźnie wszelką odpowiedzialność za treści zawarte na takich stronach.

Klobbe Sp. z o.o. ma prawo w każdej chwili dokonać zmian lub uzupełnień przedstawionych informacji i danych bez uprzedniego powiadomienia.

Znaki towarowe:

Jeśli nie określono inaczej, wszelkie znaki umieszczone na stronach internetowych Klobbe Sp. z o.o. podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie znaków towarowych. Powyższe dotyczy przede wszystkim logo firmy i oznaczeń.

Prawa licencyjne:

Klobbe Sp. z o.o. przedstawia Państwu innowacyjną stronę internetową, aby sprostać Państwa oczekiwaniom. Wskazujemy jednakże na fakt, że przedstawiona na stronie własności intelektualna, w tym patenty, znaki i prawa autorskie, podlegają prawnej ochronie. Poprzez niniejszą witrynę nie udziela się również licencji na wykorzystanie własności intelektualnej Klobbe Sp. z o.o.. Jej powielanie, rozpowszechnianie, kopiowanie i przekazywanie oraz wszelkie inne wykorzystanie bez pisemnej zgody Klobbe Sp. z o.o. jest zabronione.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja:

Korzystanie z niniejszej strony internetowej podlega w całości przepisom prawa Rzeczypospolitej Polskiej, bez uwzględnienia przepisów międzynarodowego prawa prywatnego. Wchodząc na niniejszą stronę internetową, wyrażają Państwo zgodę, w zakresie dopuszczalnym na mocy przepisów prawa polskiego, na zastosowanie w odniesieniu do wszelkich sporów powstałych bezpośrednio lub pośrednio w związku z niniejszą stroną internetową jurysdykcji sądu w Warszawie. Wszelkie kontakty z innymi witrynami internetowymi w ramach przekierowania poprzez odsyłacze podlegają wyłącznie prawu określonemu w warunkach zawartych na takich stronach internetowych. Niezależnie od powyższego Klobbe Sp. z o.o. w żadnym przypadku nie podlega żadnej innej jurysdykcji ani postępowaniom poza Polską.

Właściciel strony

Klobbe Sp. z o.o.

00-503 Warszawa
NIP:
REGON 
KRS
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
tel. tel: 
fax

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.